Mosonmagyaróvári Szociális Foglalkoztató Nonprofit KFT.

Foglalkoztatási terv

Munkatársak-2 Az ellátott szociális foglalkoztatása az ellátott egyéni adottságait figyelembe vevő foglalkoztatási terv alapján történik, amelyet az intézményvezető készít el. A foglalkoztatási tervet a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértő bizottság szakvéleményének figyelembevételével, a foglalkoztatásban részt vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével egyetértésben kell elkészíteni.

A foglalkoztatási terv tartalmazza:
1. A foglalkoztatott személy fizikai, mentális állapotának, készségeinek, jártasságainak, munkavégző képességének jellemzőit
2. A rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság által javasolt foglalkoztatási formát
3. Az ellátásban részesülő állapotának megfelelő foglalkoztatási célokat, feladatokat és azok megvalósításának módszereit
4. A foglalkoztatással kapcsolatos motiváció, mentális támogatás és segítő szolgáltatás módjait
5. A foglalkoztatás időtartamát és időbeosztását
Az egyéni gondozási terv, a fejlesztési terv, a rehabilitációs terv az intézményben a foglalkoztatástól függetlenül az ellátottra vonatkozó tervek, de a foglalkoztatási tervnek azokkal összefüggésben kell lennie. Itt önálló, de egymásra épülő, egymást kiegészítő tervekről van szó.