Közérdekű adatok, információk

Közérdekű adatok

Tájékoztató a 175/2009. (VIII.29.) Korm. Rendelet, illetve a 2009. évi CXXII. Törvény 2. § szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről.
A Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft, mint gazdasági társaság az e rendeletben meghatározottak szerint a honlapján közzéteszi a vezető tisztségviselő, és felügyelő bizottsági tagok kötelezettségvállalásának ellenértékét.

Ügyvezető igazgató: Sallai László
Munkaszerződés alapján járó bruttó bér: 502.054 Ft/hó
Megjegyzés: A vezető tisztségviselő az ügyvezetői igazgatói munkakörét határozott időre szóló (2018. június 29. - 2023. június 28.) munkaszerződés alapján látja el. Egyéb pénzbeli juttatásban nem részesül.
Felmentési idő, és végkielégítés mértéke felmerüléskor a Munka Törvénykönyve ide vonatkozó paragrafusa alapján illeti meg.

Felügyelő Bizottság tagjai:

Kránicz Péter Felügyelő Bizottság elnöke
Javadalmazás:Bruttó 70.000 Ft/hó

Pausits István Felügyelő Bizottsági tag
Javadalmauás:Bruttó 50.000 Ft/hó

Erdős Sándor Felügyelő Bizottsági tag
Javadalmazás:Bruttó 50.000 Ft/hó
Más juttatás nem illeti meg őket. A szerződés alapján felmentési idő, végkielégítés nem jár.