Bolt nyitvatartási idő

Mosonmagyaróvár Szent István Király út 109.
Hétfő: szünnap, Kedd-Péntek : 09.00 - 17.00, Szombat : 7.30 - 12.00
Érdeklődni a további elérhetőségeinken Telefon : 06-20-367-1799, E-mail : szocialis.foglalkoztato.movar@t-online.hu --Facebook oldalunk--


Bemutatkozás

A Szociális Foglalkoztató célja első sorban az esélyegyenlőség megteremtése, a megváltozott munkaképességű valamint a folgyatékossággal élő emberek foglalkoztatása, részükre kegészítő jövedelem biztosítása. Kiemelkedően fontos, hogy a munkavállalóink munkavégzésükkel értéket teremtsenek és ezzel hozzájáruljanak ahhoz, hogy a társadalom fontos tagjának érezzék magukat. Szereldénkben átlagosan 30 fő részvételével készülnek kisebb szerelési munkák: autó biztonsági alkatrészek szerelése, autó tartozékok összerakása, csomagolása. Csavar csomagok előkészítése, radiátor tartozékok csomagolása, műanyag válogatás. Műhelyünkben fóliazsákokat is állítunk elő, melyek hulladékgyűjtésre, háztartási célokra alkalmasak. Varrodánk túlnyomó részt saját termékeket állít elő, mellyel Mosonmagyaróvár Város lakóit, üzleteit, valamint a környező települések igényeit szolgáljuk ki. Temékeink között megtalálhatóak ágynemű garnitúrák, lepedők, óvodai ágynemű huzatok valamint lepedők, háztartási textíliák. Termékeinket üzletünkben tudják megvásárolni 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 109. szám alatt. Varrodai szolgáltatásunk keretein belül vállalunk nadrágfelhajtást, kisebb javítási munkákat, zippzárcserét. Vállalunk munkaruha és egyéb javítási munkákat.

Mosonmagyaróvári Szociális Foglalkoztató Nonprofit KFT.

Pályázati felhívás az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására történő pályáztatásáról

Pályázat


Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója elrendelte, hogy a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői (ügyvezetői) az állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására érvényes belső szabályozásuknak megfelelően folytassanak le beszerzést, illetve írjanak ki pályázatot.

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg, azzal, hogy a megbízás feltételeit és díjazását a legfőbb szerv határozza meg.

Szakmai elvárások, az ajánlat tartalmi elemei:

Pályáztatható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgálói társaság a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény szerint.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell
• a könyvvizsgálói kamarai igazolást vagy annak hiteles másolatát a pályázó nyilvántartásáról;
• a társaság vagy egyéni könyvvizsgáló bemutatását és referenciáit;
• nyilatkozatot a pályázó felelősségbiztosításáról;
• az éves díjazási igényét.

A könyvvizsgálói megbízások kezdete:

Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. esetében 2020. június 1.

A könyvvizsgálói megbízások megszűnése:

A könyvvizsgálói megbízatás 3 év határozott időtartamra szól. A megbízási jogviszony a Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. esetében 2023. május 31. napjával szűnik meg.

Bírálati szempont, a megbízás feltételei:

A könyvvizsgálót az összességében legmegfelelőbb ajánlat, valamint referenciák alapján az alapító, illetve a taggyűlés választja meg. A megbízás feltételeit és díjazását ugyancsak az alapító, illetve a taggyűlés határozza meg. A megbízási szerződést a társaság ügyvezetője köti meg.

Határidők:

Az ajánlatok beérkezési határideje együttesen: 2020. május 5. (kedd) 12.00 óra.
Az elbírálás várható ideje: a 2020. május 28-i képviselő-testületi ülés.
Pályázatokat Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. címre: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 109. kérjük eljuttatni.
A benyújtandó, pályázatot tartalmazó borítékra kérjük rávezetni: Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági társaság könyvvizsgálatára vonatkozó pályázat.

A pályáztatás további elemei:

A pályáztatás további elemeit (különösen az ajánlatok benyújtásának módját, az ajánlatok felbontásának időpontját és módját, valamint a beszerzési eljárások további, egyéb módon nem szabályozott releváns eljárási szabályait) az eljárást lebonyolító gazdasági társaság ügyvezetője az érvényes belső szabályozása alapján jogosult és köteles meghatározni.

A megválasztást befolyásoló kizáró és összeférhetetlenségi okok:

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

Virágzó Város

Facebook

Foglalkoztató-Logó Facebook oldalunk

Támogatóink

VN. Technológia Kft.
Ladylon Kft.
Mosonpack Kft.
Rettig Kft.
BOS Bt.
Városüzemeltető Kft.
Mofém Zrt.
Karolina Kórház Mosonmagyaróvár
Margit Kórház Csorna
Winkler Tüzép
Pannon-Flax Kft.
Moson-Plast Kft.
Mosonmagyaróvár Városi Tűzoltóság