Szociális Foglalkoztató Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Kft. Mosonmagyaróvár

Céget nyilvántartó cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 08-09-018097

Közérdekű adatok

Tájékoztató a 175/2009. (VIII.29.) Korm. Rendelet, illetve a 2009. évi CXXII. Törvény 2. § szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről.

A Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft, mint gazdasági társaság az e rendeletben meghatározottak szerint a honlapján közzéteszi a vezető tisztségviselő, és felügyelő bizottsági tagok kötelezettségvállalásának ellenértékét.

Ügyvezető igazgató: Sallai László

Munkaszerződés alapján járó bruttó bér: 695.267 Ft/hó

Megjegyzés: A vezető tisztségviselő az ügyvezetői igazgatói munkakörét határozott időre szóló (2023. június 29. - 2028. június 28.) munkaszerződés alapján látja el. Prémium: meghatározott prémiumfeltételek teljesítése esetén az éves személyi juttatásának 80%-a lehet

Felmentési idő, és végkielégítés mértéke felmerüléskor a Munka Törvénykönyve ide vonatkozó paragrafusa alapján illeti meg.

Felügyelő Bizottság tagjai:

Kránitz Péter Felügyelő Bizottság elnöke
Javadalmazás: Bruttó 70.000 Ft/hó

Pausits István Felügyelő Bizottsági tag
Javadalmazás: Bruttó 50.000 Ft/hó

Erdős Sándor Felügyelő Bizottsági tag
Javadalmazás: Bruttó 50.000 Ft/hó

Más juttatás nem illeti meg őket. A szerződés alapján felmentési idő, végkielégítés nem jár.


Letölthető dokumentumok pdf formátumban

1. Adatvédelmi tájékoztató

2. Beszerzési szabályzat

3. Alapító okirat

4. Javadalmazási Szabályzat

5. Szervezeti és működési szabályzat

A cég által fenntartott adatbázisok:

1. Munkavállalók személyi adatainak nyilvántartása: Munkaügy

2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapota nyilvántartása: Munkaügy

A cégnél elvégzett vizsgálatok és eredményei:

A MÁK a pályázaton a rehabilitációs foglalkoztatáshoz elnyert költségvetési támogatásunkat havonta, majd éves szinten egy alkalommal átfogóan ellenőrzi. Az eddigi ellenőrzések hiányosságot nem állapítottak meg.

A BFKH az állami támogatást és az akkreditációs feltételek meglétét éves szinten két alkalommal, egyszeri, illetve átfogó ellenőrzés keretében ellenőrzi. Az eddigi ellenőrzések hiányosságot nem állapítottak meg.

A tulajdonos önkormányzat meghatározott időközönként ellenőrzi a szervezet gazdálkodását. A legutóbbi ellenőrzés 2021. évben volt, a 2019. és 2020. évet ellenőrizték, a szervezet a legjobb minősítést kapta. Az ellenőrzés dokumentációja az önkormányzat honlapján megtalálható.

A cég kötelező statisztikai adatszolgáltatása:

A KSH felé megküldött havi, negyedéves, éves adatszolgáltatás – Munkaügy

A cég költségvetése, beszámolója:

A szervezet éves üzleti tervét, a negyedéves és éves beszámolóit az önkormányzati Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága tárgyalja és hagyja jóvá.

A cégnél foglalkoztatottak létszámára, vonatkozó adatok:

A foglalkoztatottak és a létszám:
2024. április 1-én 51 fő a teljes létszám. Megváltozott munkaképességű munkavállalói létszám 37 fő.